Księgowa – Biuro rachunkowe


W czym mogę pomóc?

Roksana Kos

Twoja Księgowa

Biuro rachunkowe - Katowice

Każdy podmiot prowadzący własne przedsiębiorstwo, niezależnie od  jego wielkości i rodzaju działalności, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowo-podatkowej. Wynika to z przepisów prawa, które dzielą firmy na te, które są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz te, które mogą wybrać uproszczone formy  ewidencji.

Niektóre firmy decydują się na prowadzenie księgowości oraz obsługę kadr i płac na własną rękę, jednak zdecydowana większość decyduje się na outsourcing, czyli powierzenie prowadzenia ich księgowości przez wykwalifikowane biuro rachunkowe. Katowice to miasto biznesu, a każdy przedsiębiorca doskonale wie, że we współczesnym biznesie najcenniejszy jest czas. Współpraca z naszym biurem rachunkowym to ogromna oszczędność czasu i wygoda dla firm. Outsourcing usług księgowych czy kadr i płac jest dla firm często rozwiązaniem korzystniejszym finansowo oraz biorąc pod uwagę częste zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach dochodowych oraz ustawy o VAT  – bezpieczniejszym.

Uproszczona księgowość - Katowice

Każdy przedsiębiorca zanim rozpocznie prowadzenie firmy musi dokonać wyboru w jaki sposób chce się rozliczać z urzędem skarbowym. Wybór jednej z form nie jest jednak stały i przedsiębiorca w odpowiednim i zgodnym z prawem momencie może go zmienić. Decyzja o wyborze formy ewidencji podatkowej powinna być jednak świadoma i przemyślana. Przedsiębiorca, który nie zna się na księgowości powinien skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego lub doradcy podatkowego. Tym bardziej, że nie każdy podatnik może wybrać każdą z poniższych form opodatkowania. Wybór ten jest uzależniony od wielu czynników.

  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest najbardziej powszechną formą opodatkowania. Przy jej wyborze podatnik może wybrać spośród dwóch sposobów opodatkowania jakimi są skala podatkowa oraz podatek liniowy. Stosowanie księgi przychodów i rozchodów wymaga prowadzenia ewidencji podatkowej.
  • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą rozliczać się osoby fizyczne jaki spółki cywile. Stawka ryczałtu uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Podatnik jednak w przypadku ryczałtu nie ma możliwości skorzystania z wielu ulg podatkowych.

Referencje Od Naszych Klientów

Ustawa o rachunkowości nakłada na biura rachunkowe, które świadczą usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Prowadzenie księgowości to duża odpowiedzialność, która jest mocno powiązana z polskim prawem. Jeżeli w prowadzonej księgowości Urząd Skarbowy lub ZUS wykryje błąd, wtedy całą odpowiedzialność ponosi biuro rachunkowe, dzięki temu przedsiębiorca jest bezpieczny, a szkoda zostanie wypłacona z polisy biura.
Decydując się na współpracę z naszym biurem rachunkowym, klient sam wybiera z jakich usług chce skorzystać. Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę w zakresie usług księgowych,  kadrowo-płacowych, a także pomoc w obrębie doradztwa podatkowego. Nasze usługi księgowe szczególnie skupiają się na indywidualnych potrzebach Klienta. Powierzone nam zadania wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:
·  prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)
·  prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
·  prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
·  doradztwo podatkowe
·  prowadzenie rejestrów VAT
·  pełną obsługę kadrowo – płacowa
·  rozliczenia z ZUS
Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę w formie spółki kapitałowej prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) lub spółkę osobową prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne). Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są również przedsiębiorcy, których  przychody netto ze sprzedaży przekroczyły równowartość 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie NBP ogłoszonym na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość. Prowadzenie pełnej księgowości skutkuje zwiększeniem obowiązków w stosunku do ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do ujmowania wszystkich operacji gospodarczych, czyli do prowadzenia tak zwanych ksiąg rachunkowych oraz ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Korzystając z usługi prowadzenia pełnej księgowości naszego biura rachunkowego Klient ma pewność, że księgi rachunkowe jego firmy będą prowadzone w sposób rzetelny oraz zgodny z ustawą o rachunkowości. Zapewniamy także stałe usługi doradztwa podatkowego, zapewniane przez naszych partnerów.
Każdy przedsiębiorca niezależnie od tego czy zatrudnia pracowników czy też nie musi rozliczać się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także orientować się w przepisach prawa pracy. Sprawowanie kontroli nad procesami kadrowo-płacowymi może stwarzać wiele trudności. Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalną obsługę kadrowo-płacową. Klienci naszego biura rachunkowego mogą liczyć na kompleksowe usługi w mieście Katowice. Biuro rachunkowe dba jednocześnie o ochronę danych osobowych Państwa pracowników.
Koszt współpracy z biurem rachunkowym jest często ważnym kryterium, którym przy wyborze kieruje się Klient. Wybór z pośród wieli biur rachunkowych jest trudny, ale rzetelna obsługa kadr i płac oraz usługi księgowe na wysokim poziomie nie muszą być drogie. Nasze biuro rachunkowe w przypadku każdego Klienta ustala ceny za usługi księgowe - indywidualnie , biorąc pod uwagę:
·   formę opodatkowania
·   charakter prowadzonej działalności
·   ilość dokumentów księgowych
·   ilość zatrudnionych pracowników
Gwarantujemy naszym klientom najlepszy stosunek ceny do jakości świadczonych usług księgowych. Klienci naszych biur rachunkowych mają stały kontakt ze swoją księgową, dzięki temu mogą liczyć na kompleksowe usługi i doradztwo podatkowe na najwyższym poziomie.